Általános szerződési feltételek és Adakezelési tájékoztatás

Király Szikvíz
 

A Király Szikvíz adatai:

Amennyiben megkeresne minket az info@ksz.hu és a 92/334-573, 70/7010-716 elérhetőségeken léphet kapcsolatba a velünk.
A Király Szikvíz a kapott e-mail üzeneteket legfeljebb egy évig őrzi, azokat egy év elteltével az összes benne foglalt személyes adattal együtt végérvényesen és visszavonhatatlanul törli.

név: Király Szikvíz
vezető: ANTAL Géza egyéni vállalkozó
cím: 8900 Zalaegerszeg, Perlaki u. 16.
tel: 92/334-573, 70/7010-716
adószám: 65299483-1-40
 

 

Tárhelyszolgáltató

Rackhost Zrt. 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.
Ügyfélszolgálat: +36 1 445 1200, Email: info@rackhost.hu, web: https://www.rackhost.hu/

 

 

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatás

Az adatkezelésünk jogalapja:

Számviteli törvény 169.§ (2), MT 10. §, GDPR 6. § (1)b pont – szerződés teljesítése, GDPR 6. § (1)c pont – jogi kötelezettség teljesítése.

 

A kezelt személyes adatok köre:

Kapcsolatfelvételi űrlap, email üzenetek: A kapocsolatfelvételi űrlapon megadandó személyes adatok: név, cégnév, e-mail cím Kizárólag a kapcsolatfelvételi űrlapon elküldött, vagy egyéb úton az info@kiralyszikviz.hu email címre küldött e-mail üzenet keresztül tárolunk személyesnek minősülő adatot. A weboldalon keresztül küldött (kapcsoplatfelvételi űrlap) üzenetek nem kerülnek a weboldal adatbázisába, azok közvetlenül elküldésre kerülnek az info@kiralyszikviz.hu e-mail címre. Az info@ksz.hu e-mail postafiók tulajdonosa a Király Szikvíz, a részére küldött e-mail üzeneteket az ok megszűnéséig vagy a küldő kifejezett törlési kéréséig, de legfeljebb egy évig őrzi.

Megrendelés adatai: A rendelés leadásakor a weboldalon lehetőség van a rendeléshez használt szállítási és számlázási adatok mentésére a későbbi rendelés megkönnyítése érdekében. Az adatok a böngésző helyi tárolójába kerülnek (localStorage) és nem sütikben (cookie) tárolódnak. A helyi tárolóba mentett adathoz harmadik fél nem fér hozzá és az egyes böngészők között sem szinkronizálódik, még akkor sem ha minden böngészőjében ugyanazzal a felhasználóval van bejelentkezve. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha egy böngészőben le lettek tárolva a megrendeléshez használt adatok, azokat egy esetleges másik böngészőben nem lehet felhasználni. Új böngésző használata esetén tehát a megrendelői adatokat újra meg kell adni a rendelés leadásakor. A rendelés űrlapon rendelkezhet arról, hogy a rendeléshez használt adatai tárolásra kerüljenek e a helyi tárolóban, vagy sem. Korábban mentett adatait a vásárlói profilom alatt törölheti a böngészőjéből “A böngészőm felejtse el a megadott cím adataimat” törlés gombjának megnyomásával, vagy a helyi tároló kiürítésével.
A számlázáshoz megadott személyes adatait a törvényben előírt módon és ideig őrizzük. A GDPR 6.§. (1) b. pont – Számlázási kötelezettség teljesítése és GDPR 6.§. (1) c. – Jogi kötelezettség teljesítése; Számv. tv. 169. § (2) alapján a teljes név, lakcím és adószámok őrzése az irat tárgya szerinti iratmegőrzési idő.

Korábbi megrendeléseim: A fenti módon, helyi tárolóban tárolt rendelés előzményei a ciklikus vásárlást megkönyítendő funkció. A rendelés előzményeiben az utolsó öt megrendelés kerül feltüntetésre és csak a rendelés dátuma, a rendeléskor megrendelt tételek és azok mennyiségei tárolódnak. Bármikor törölhető a vásárlói profilom alatt lévő “A böngészőm felejtse el a korábbi vásárlásaimat” törlés gombjának megnyomásával, vagy a helyi tároló kiürítésével.

 

Cookie-k (Sütik) A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

Weboldalunk a ksz.hu nem használ cookie-t, azaz a felhasználói végponton részünkről semmilyen adattárolás nem történik. Harmadik féltől származó cookie-k sem kerülnek a látogatóink eszközeire a ksz.hu webhelyen keresztül. Cookie-k csak a weblap adminisztrátoraink számítógépére kerülnek látárolásra a munkamenetük azonosítása érdekében. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Az adatok fizikai tárolási helye: A személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók – név, cégnév, e-mail cím) az info@kiralyszikviz.hu email címhez tartozó e-mail fiókban érhetők el. Az e-mail fiók üzemeltetését a tárhelyszolgáltatónk (rackhost.hu, www.rackhost.hu) végzi, adatkezelési tájékoztatója a https://www.rackhost.hu/privacy-policy címen érhető el. Az e-mail postafiók tartalmáról a Király Szikvíz másoltatot, biztonsági mentéseket nem készít, de a tárhelyszolgáltató biztonsági mentéseket készíthet és tárolhat. Az adatok, melyek személyes adatokat tartalmazhatnak az info@kiralyszikviz.hu postafiók üzemeltetési helyén a kiralyszikviz.hu tárhelyszolgáltatójának szerverén tárolódnak.

 

Adatok átadása harmadik fél részére és az adatkezelés célja, adat tárolás ideje és mértéke

A Király Szikvíz soha, semmilyen körülmények között nem adja át személyes adatait harmadik fél részére. A kapcsolatfelvételi űrlapon, vagy alternatív úton az info@ksz.hu e-mail címre küldött üzenetek tartalmát csak a ksz.hu weboldalt is üzemeltető Király Szikvíz vezetője ismerheti meg. A személyesnek minősülő adatokra (név, cégnév, e-mail cím) a kapcsolat fenntartása érdekében van szükség. A Király Szikvíz a kapott e-mail üzeneteket a benne foglalt személyesnek miősülő adatokkal együtt a kapcsolatfelvételi ok megoldásáig, megszűnéséig vagy az érintett törlési kérésének napjáig, de legfeljebb egy évig őrzi.

 

Adatvédelmi hatósági eljárás Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

 

 

  • Adatvédelmi hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  • Székheley: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  • Telefonszáma: 06-1/391-1400, Fax: 06-1/391-1410
  • E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

 


Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák KIRÁLY SZIKVÍZ Antal Géza egyéni vállalkozó (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Perlaki u. 16, adószám: 65299483-1-40), mint szolgáltató által üzemeltetett webáruház, webshop használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor
vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:
A szolgáltató neve: KIRÁLY SZIKVÍZ Antal Géza egyéni vállalkozó
A szolgáltató székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Perlaki u. 16.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@kiralyszikviz.hu
Adószáma: 65299483-1-40

A tárhely-szolgáltató adatai:
Rackhost Zrt. 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.
ügyfélszolgálat: 1/445-1200, e-mail: info@rackhost.hu, web: https://www.rackhost.hu/

Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Jelen Általános Szerződési Feltételek 2021. április 6-tól visszavonásig érvényesek. A változtatás jogát fenntartjuk.
1.3. A kiralyszikviz.hu weboldal és webshop szerzői jogi mű. Szerzői jogi védelem alatt áll. A weboldalon közzétett minden kép, videó, szövegezés, programtechnikai alkotóelem csak a tulajdonos kifejezett hozzájárulása esetén használható fel.
1.4. Weboldalunk 99%-os rendelkezésre állási időt garantál, azonban karbantartások, szoftverfrissítések idején huzamosabb, akár több órányi kiesés is előfordulhat a szolgáltatások elérésében. Ezen kiesett időkre a felhasználókat semmilyen néven nevezendő térítés, kártérítés nem illeti meg. A weboldal esetleges kiesése esetén telephelyünkön nyitvatartási időben (H-P 8-17 óráig, Sz 8-13 óráig) folyamatos a kiszolgálás, a rendeléseket telefonon is felvesszük.
Elektronius úton történő megkeresésekre rendszerint 2 órán belül válaszolunk, de leterheltségünktől függvényében akár 24 óra is eltelhet a válaszunk megérkezéséig.

Adatkezelési szabályok

1.5. Adatvédelmi tájékoztatónk ezen Általános Szerződési Feltételeket megelőző blokban érhető el a https://kiralyszikviz.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ oldalon Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatás címmel.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.6. A termékek a webshopon kívül telephelyünkön is megrendelhetőek és/vagy átvehetőek. Minden feltüntetett ár és a kiállított számla alanyi adómentes, általános forgalmi adót (ÁFA) nem tüntet fel.

1.7. A webshopban a KIRÁLY SZIKVÍZ részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a KIRÁLY SZIKVÍZ a weboldalán és közösségi oldalain teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akció időtartamáról és feltételeiről.

Rendelés menete

1.9. A webshopba nem szükséges és nem is lehet bejelentkezni. Regisztráció nincs. A kiválasztott termék alatt lévő számmezőbe írt mennyiséget a mellette lévő Kosárba feliratú gombbal lehet a kosárba helyezni. A Kosaram feliratú gombon megjelenik a kosarazott termékek száma, alatta kivonatos tájékoztatás a kosárban lévő termékekről és mennyiségeikről. A tételek melletti „×” ikonnal a teljes mennyiség eltávolítható a kosárból. A Kosaram gomb megnyomásával egy rendelés összesítő oldalra jut, ahol áttekintheti a kosarazott termékek listáját és a mennyiségeken még tud változtatni. Nulla mennyiségű vagy negatív előjelű mennyiség nem kosarazható, a rendszer ilyen esetben mindig 1 darabot helyez a kosárba. Ha áttekintette a megrendelését és mindent rendben talál, akkor a tételek alatt lévő űrlap kitöltésével küldheti el a megrendelését. A minimumra törekvés elvén csak a rendelés feldolgozásához szükséges minimális mennyiségű adatot kérjük be, így az adószám kivételével minden mező kitöltése kötelező. Adószámot abban az esetben írjon, ha nem magánszemélyként kíván vásárolni. Fogadja el ezen Általános Szerződési Feltételt a jelölőnégyzet bepipálásával és kattintson a megrendelés gombra. Hiba esetén figyelmeztetést kap, mely mezők kitöltése nem megfelelő. Sikeres rendelés esetén a rendszer visszaigazoló levelet küld a megadott email címre a megrendelt tételekkel és a fizetendő összeggel.

1.10. Hibák javítása:
Amennyiben megrendelését leadta, de hibát talált a megadott adataiban, vagy a megrendelt tételekben, forduljon munkatársainkhoz az alábbi elérhetőségek valamelyikén és a megrendelés számra hivatkozva pontosítsa megrendelését.
Király Szikvíz (tel: 92/334-573, 70/7010-716), Vargáné Ruisz Szílvia (tel: 30/8137-640)

1.11. Fizetési lehetőségek, szállítási módok:
A megrendelt termékek személyesen átvehetőek a telephelyünkön: 8900 Zalaegerszeg, Perlaki u. 16.
Helyi és ingyenes kiszállítást végzünk, Zalaegerszeg város, és peremkerületeiben. A Zalaegerszegtől 20km-t meghaladó távolságba történő kiszállítás csak külön egyeztetés után lehetséges.
A termékek vételárát a helyszínen, vagy a kiszállítást végző személyzetnél készpénzben lehet kiegyenlíteni.
Szolgáltatás megrendelése esetén (pl. palack töltés) a kosárban ilyen tételre külön összeget nem jelölünk meg, a mennyisége sem változtatható. A megrendelés szolgáltatásra minden esetben egy alkalomra vonatkozik és az árával, valamit a teljesítés körülmeényivel kapcsolatban munkatársunk mindenképpen keresni fogja a megadott elérhetőségeinek valamelyikén.


1.12. A KIRÁLY SZIKVÍZ webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a KIRÁLY SZIKVÍZhez, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. A megrendelések feldolgozása a megrendelés leadását követő egy órán belül megkezdődik. A 15 óra után beérkező megrendelések a következő munkanapon kerülnek feldolgozásra.

1.14. A megrendelt termékek munkanapokon kerülnek kiszállításra. A 15 óráig beérkező megrendelések kiszállítása aznap 18 óráig megtörténik, a 15 óra után érkező megrendelések a következő munkanapon kerülnek kiszállításra.

1.15. Ha a KIRÁLY SZIKVÍZ a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a KIRÁLY SZIKVÍZt nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

1.17. Az elállási jog a műszaki termékekre érvényesíthető, élelmiszerre nem. A KIRÁLY SZIKVÍZ a palackozott vizeket és egyéb fogysztható termékeket még felbontatlan állapotban sem veszi vissza. A műszaki és tárolóeszközök hibátlan, a kézhezvételkori állapotban és sértetlen csomagolásukban az átvételtől számított 14 naponbelül indoklás nélkül visszaküldhetők. A KIRÁLY SZIKVÍZ haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszautalja a vételárat.

Garancia, jótállás

1.18. Műszai termékeinkre 12 hónap garanciát vállalunk. Meghibásodás esetén a garancia levélben található szervizek bármelyikében személyesen vagy telefonon tájékoztatják a teendőkről, illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk. A garancialeveleket a termékkel egyidejűleg adjuk át. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.

Panaszkezelés

1.19. Panaszaival a székhely címére írt levéllel, e-mail elektronikus levéllel és közvetlenül telefonon fordulhat a KIRÁLY SZIKVÍZhez.
székhely címe: 8900 Zalaegerszeg, Perlaki u. 16.
telefonszám: 92/334-573, 70/7010-716
e-mail: info@kiralyszikviz.hu

Vegyes rendelkezések

1.20. A KIRÁLY SZIKVÍZ és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Zalaegerszegi Törvényszék illetékességét.
cím: 8900 Zalaegerszeg, Várkör utca 2.
telefonszám: 92/501-000 Fax: 92/795-626;
web: https://zalaegerszegitorvenyszek.birosag.hu/

 

Zalaegerszeg, 2021. április 6.